Algemene voorwaarden

Disclaimer
Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker toe met de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid
Alium sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bezoek aan deze website uit, daaronder begrepen de schade door virussen en andere onbedoelde software.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks die niet door Alium worden onderhouden, zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Alium heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Intellectueel eigendomsrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.