Samen opleiden door de ogen van een IO

Samen opleiden door de ogen van een IO

De ontwikkelingen in het werkveld gaan snel en de onderwijscontext wordt steeds diverser, zeker ook binnen Alium. De HAN en RDA leiden studenten op voor een steeds breder onderwijsveld. De coachrol is op veel scholen steeds belangrijker geworden en studenten moeten hun weg vinden binnen allerlei contexten, of het nu 80-20 onderwijs is, BAASis of 10-14 onderwijs. Om de studenten goed voor te kunnen bereiden op de zeer diverse context moeten we als opleiding en instituut met elkaar afstemmen welke vaardigheden docenten binnen deze contexten nodig hebben en hoe we samen, op de opleiding en tijdens werkplekleren studenten kunnen opleiden tot bekwame collega’s. Het samen opleiden krijgt op een paar plekken al goed vorm:

  • Oriëntatie op beroep: Twee schoolopleiders en de onderwijskundedocent van de HAN verzorgen een deel van de opleiding op de school en zij laten eerstejaars studenten kennismaken met de brede keten van het onderwijs om een goed beeld te krijgen van alle typen leerlingen en scholen.
  • Vier Alium-middagen: Alle studenten van HAN en RDA maken kennis met de brede keten van het onderwijs door op een andere locatie te kijken en experts te bevragen. Betrokken docenten informeren en enthousiasmeren studenten over de onderwijscontext en veranderende docentrollen en krijgen een beeld van de opleiding. En studenten nemen hun ervaringen mee naar de opleiding en weten in welke richting ze zich kunnen en willen ontwikkelen.
  • Onderzoeksbegeleiding: Docenten van Alium en de HAN begeleiden samen onderzoeken van zelfstandige eindstagiaires van de HAN. De meerwaarde is groot, zeker wanneer een student onderzoek kan doen naar een nieuwe onderwijscontext of nieuwe didactieken en deze kennis breed gedeeld wordt in de school.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.