Inspiratiesessie Regie op eigen leren.

Inspiratiesessie Regie op eigen leren.

De bijeenkomst werd afgetrapt door docent-onderzoekers van de HAN Chris Kroeze, Jeroen van der Linden en Harry Stokhof. Zij vatten samen dat uit onderzoek, praktijk en beleid blijkt dat regie op eigen leren minstens zo belangrijk is in het onderwijs als kwalificatie. Een belangrijke conclusie was ook: ‘zelfsturing heeft sturing nodig’. De deelnemers erkenden dat het niet eenvoudig is om hier structureel en systematisch aandacht voor te hebben in de dagelijkse begeleiding van studenten en leerlingen.

Er is uitgewisseld in heterogene groepen met directeuren, werkplekbegeleiders, teamleiders, studenten en opleiders. Dit leidde tot boeiende gesprekken over bestaande beelden, definities en kenmerken van regie op eigen leren vanuit alle perspectieven. Aan het eind van de bijeenkomst hebben deelnemers per school bijeengezeten om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Op sommige scholen staat het aanleren van regie leren nemen door leerlingen al centraal in het curriculum. Docenten hebben daar een meer coachende rol om dit proces van leerlingen te begeleiden. Het zou mooi zijn wanneer deze kennis gedeeld kan worden met als doel binnen Alium toekomstig collega’s op te leiden die zowel regie op eigen leren kunnen nemen als ook vertalen naar hun lessen en leerlingen.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.