(Aspirant) opleidingsschool Alium

Binnen opleidingsschool Alium willen we een brug slaan tussen theorie en leren op de opleidingsinstituten en het leren binnen de diverse onderwijspraktijken op de scholen. We verbinden theorie en praktijk en scheppen betekenisvolle leersituaties voor studenten. Gezamenlijk leiden we zo de docenten van de toekomst op.

De rode draden binnen ons opleidingsprogramma zijn:

Leren in de brede onderwijsketen

Regie leren nemen op eigen leren

Ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Beroepsbeeld van de Alium leraar

Binnen Alium willen wij, de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Arentheem College, de HAN en de Radbouddocentenacademie, in gezamenlijkheid studenten opleiden tot het beroep van leraar.

Het beroep van leraar is een dynamisch beroep binnen een veranderende maatschappij. Ons onderwijs verandert mee passend bij onze ambitie om leerlingen uitdagend en toekomstbestendig onderwijs te bieden. Werken binnen een van de scholen van Alium vraagt van leraren dat zij in staat zijn zich blijvend te ontwikkelen.

Binnen de scholen van Alium werken leraren met:

  • Een professionele beroepshouding:
  • Passie voor alle leerlingen en passie voor het leren van leerlingen
  • Kennis van en enthousiasme over het te geven vak en de vaardigheid om dit aan leerlingen over te dragen
Scholengroep Over- en Midden- Betuwe Scholengroep Over- en Midden- Betuwe
Arentheem Scholengroep Arentheem Scholengroep
HAN Academie Educatie HAN Academie Educatie
Radboud Docenten Academie Radboud Docenten Academie

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.